Yrityksen kasvu edellyttää jatkuvaa uusiutumista

  • by

Yrittäjyys on tänä päivänä kasvava ilmiö, kun työmarkkinat kiristyvät ja jos omaa toivetyötä ei löydy, on monelle paras vaihtoehto perustaa oma yritys. Myös työmarkkinoiden rakenne on muuttunut ja monet perinteiset teollisuuden tai maatalouden alat ovat hävinneet ja puolestaan palveluala on viime vuosina kasvanut.

Asiaan vaikuttaa myös se tekijä, että monet palvelut sekä ennen kaikkea suoramyynti ovat muutamassa vuodessa siirtyneet digitaaliseen muotoon eli tuotteet tilataan ja ostetaan internetin välityksellä. Miten sitten käy yrittäjille näin nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa? Heidän on ennen kaikkea osattava olla valpas seuraamaan kyseisiä muutoksia ja sopeutumaan sekä muuttumaan niiden tahdissa.

Hyvin suunniteltu on puolivalmis

Oman yrityksen voi perustaa kuka hyvänsä melko helposti, mutta mikä sitten on menestyvän yhtiön salaisuus? Kuten aina, onnistumiseen tarvitaan monta tekijää, mutta niistä ensimmäinen on varmasti tässä tapauksessa hyvin tehty suunnittelu ennen yrityksen perustamista. Seuraavaksi esittelemme muutamia seikkoja, jotka on hyvä ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa:

  • Minkä alan yritys on kyseessä? Mitä osaamista minulla on, mitä mahdollisesti puuttuu? Intohimo ja motivaatio tekemiseen ovat hyviä starttimoottoreita!
  • Kun oikea konsepti yritykselle on löytynyt, on aika kartoittaa kyseisen tuotteen kysyntä ja tarve markkinoilla. Onko samantapaisia yrityksiä jo olemassa juuri omalla kotiseudullani? Kuka tai ketkä ovat tärkein kohderyhmäni?
  • Liiketoimintasuunnitelma ja numeroiden laskeminen ovat tärkeä vaihe onnistuneelle projektille! Mitkä ovat tavoitetulot, kattavako ne menot, jääkö palkkaa? Muista laskea sopiva marginaali, jotta yrityksesi pyörittäminen löisi leiville.
  • Valitse sopiva yhtiömuoto. Vaihtoehtoja on useita – osakeyhtiö on ehkä yksi yleisimmistä muodoista. Pienempää yritystä voi toisaalta harjoittaa myös yksityishenkilönä eli toiminimiyrittäjänä.

Markkinointi tärkeä tekijä yrityksen kasvulle

Harva tuote tai palvelu myy itse itseään, joten yrityksen menestyksen seuraava salaisuus on ehdottomasti hyvä markkinointi, jolla tavoittaa ja vakuuttaa halutun kohderyhmän. Tänä päivänä digitaalinen markkinointi on ehdoton ykkönen, sen välityksellä tavoittaa suurimman yleisön.

Esimerkiksi erilaisten internetissä jaettavien kilpailujen tai mielipidekyselyjen välityksellä asiakkaat markkinoivat tuotetta eteenpäin. Oikealla markkinoinnilla voi yrityksen saada kasvamaan ja kukoistamaan, huomioitavia seikkoja ovat muun muassa seuraavat asiat:

  • Markkinointikanavia ja -keinoja on myös ajan mittaan uudistettava, jotta asiakaskunta pysyisi ennallaan ja kasvaisi.
  • Kanta-asiakkaisiin on hyvä luoda pysyvä suhde kuuntelemalla heidän mielipidettään, samoin tuotteita on yritettävä kehittää käyttäjien tarpeiden mukaisesti.
  • Asiakkaissa tulee herättää ostohalukkuus, tuo siis tuote tai palvelu esille oikealla tavalla.
  • Erota tuote muista kilpailevista tuotteista ja luo vahva brändi, jolla erottua.

Kehittyminen ja uudistuminen edellytyksiä yrityksen jatkuvuudelle

Yrityksen menestyminen ja kasvaminen vaativat paljon työtä ja paneutumista, mutta oikeilla otteilla siinä onnistuu varmasti. Kun yhtiö on jo vakiintunut ja asiakaskanta on luotu, on oikea hetki kasvattaa sitä eteenpäin. Tämän hetken kiristyneillä markkinoilla on koko ajan oltava valppaana uusille ideoille ja tarpeille, sillä uskollisetkin kanta-asiakkaat katoavat muutoin helposti kilpailijoiden apajille. Innovoiminen onkin tästä syystä yksi keskeisistä konsepteista kasvua tavoitteleville yrityksille. Nopeasti muuttuvien tarpeiden vuoksi on osattava olla kekseliäs – avuksi siihen voi ottaa erilaisia analyysejä, kuten kysyntä-, kilpailu- ja yritysanalyysit, joista saa osviittaa, mihin suuntaan yritystä tulisi kehittää. Myös erilaiset kurssit ja alan nettisivustot ovat hyödyllisiä tiedonlähteitä kasvua ja kehitystä tavoitteleville yrityksille.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *