Blogi

Vastuullinen liiketoiminta, yritysvastuu ja vastuullinen toiminta

  • by

Vastuullinen liiketoiminta, yritysvastuu ja vastuullinen liiketoiminta ovat tämän päivän olennaisia ehtoja. Nämä termit viittaavat siihen, miten yritykset ja organisaatiot näkevät liiketoimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Myös Kotimaa Tutuksilla on osansa. Se on yksi Suomen luonnonsuojeluliiton… Read More »Vastuullinen liiketoiminta, yritysvastuu ja vastuullinen toiminta

Sähköinen liiketoiminta

  • by

Uusi bisnes Kaikki verkossa tai digitaalisten jakelukanavien kautta harjoitettu liiketoiminta on sähköistä liiketoimintaa. Yritysten on tehtävä tuotteiden ja palveluiden löytämisestä helppoa. Jakelukanavia käytetään tuomaan tuotteita ja palveluita helpommin saataville. Sähköinen liiketoiminta perustuu ensisijaisesti alan tieto-… Read More »Sähköinen liiketoiminta

Yrityksen strategia-analyysi

  • by

Jokaisella yrityksellä pitää olla strategia, joka kertoo yhtiön identiteetin ja ydinosaamisen. Sen avulla varmistetaan myös asemointi ja kilpailuetu markkinoilla. Ydinosaamisen hyödyt saadaan irti vain silloin, kun sitä jaetaan muille. Yritysmaailmassa sitä voidaan käyttää osaamistietokantojen kanssa… Read More »Yrityksen strategia-analyysi