Vastuullinen liiketoiminta, yritysvastuu ja vastuullinen toiminta

 • by

Vastuullinen liiketoiminta, yritysvastuu ja vastuullinen liiketoiminta ovat tämän päivän olennaisia ehtoja. Nämä termit viittaavat siihen, miten yritykset ja organisaatiot näkevät liiketoimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset.

Photography of a glass globe on a circular puzzle.

Myös Kotimaa Tutuksilla on osansa. Se on yksi Suomen luonnonsuojeluliiton tukiyrityksistä. Lahjoitamme vuosittain 500 euroa Suomen luonnonsuojeluliitolle.
Voit lahjoittaa Luonnonsuojeluliitolle, jos olet kiinnostunut heidän lahjoituksellasi tekemästä työstä tai jos sinulla on kysyttävää.

Mitä on vastuu?

Vastuullisuus on kykyä ottaa huomioon liiketoiminnan seuraukset. Vastuullisuuden määritelmä yritysmaailmassa on usein yhdistelmä edellä mainituista kolmesta osa-alueesta.

Vastuulliset yritykset kiinnittävät huomiota seuraaviin toimintoihin:

 • Sosiaaliseen
 • taloudellinen
 • ympäristövaikutuksia

Vastuullinen liiketoiminta ei ole suunniteltu vahingoittamaan näitä alueita. Vastuullinen liiketoiminta on myönteinen sosiaalinen tekijä, joka ei vahingoita muita.
Monet yritykset pitävät yritysvastuuta kriittisenä valttikorttina. Olemme tietoisempia ympäristön haitallisista vaikutuksista yhteiskuntana.
Kuluttajat ovat nykyään enemmän huolissaan ilmastonmuutoksesta kuin koskaan. Tämä on asia, jonka jopa yritykset ovat tietoisia.
Vastuullinen liiketoiminta ei ole vain mielekäs tapa työskennellä yrityksille; ne voivat olla myös kannattava liiketoimintastrategia.
Suomen laki säätelee monia toimintatalleja sen vastuualueella. EU-maissa on tiukat tuotanto- ja ympäristövaikutussäännökset. Monet suomalaisyritykset ovat jo sitoutuneet noudattamaan vastuullisia periaatteita ydintoiminnassaan.

Mitä on vastuullinen liiketoiminta?

Miltä vastuullisuus näyttää käytännössä? Toimintatapoja on monia, joten jokaisen yrityksen on määriteltävä yritysvastuunsa. Yrityksen tyypillä on merkittävä vaikutus sen ympäristöön. Kuten mainitsimme, osa vastuusta on osittain säädetty lailla. Siksi monet ympäristölle haitalliset käytännöt eivät ole Suomessa sallittuja.
Yrityksillä on monia strategioita ja tapoja ottaa vastuuta teoistaan.
Tässä muutamia esimerkkejä vastuullisesta liiketoiminnasta:

 • Sosiaalinen vastuu: Yritys voi harkita vastuun ottamista maksamalla palkkaa tai tukemalla paikallisia hyväntekeväisyysjärjestöjä. Monet yritykset auttavat pienten lasten ja teini-ikäisten harrastuksia tukemalla heitä.
 • Taloudellinen vastuu: Tämä näkyy myös veronmaksuissa ja alueen hyväntekeväisyystoiminnan taloudellisessa tuessa.
 • Ympäristövastuu: Yritykset voivat ryhtyä toimiin pienentääkseen hiilijalanjälkeään, esimerkiksi käyttämällä kierrätysmateriaaleja tuotekehitykseen.

Esimerkkejä vastuullisesta liiketoiminnasta on monia. Usein luotettava toiminta yhdellä alueella voi tukea kokonaisvastuuta. Vaikka ei ole yhtä tapaa olla vastuussa kaikesta, on tärkeää tarkastella yrityksesi toimintamallia ja huomioida vaikuttamismahdollisuudet.

Miten yritysvastuuta voidaan pitää kuluttajana?

Kuluttajat ovat nykyään tarkempia ja vastuullisempia ostoksistaan ja kulutuksestaan. Monet valitsevat liiketoiminnastaan vastuun ottavan yrityksen tuotteen, jos he tarjoavat kahta identtistä tuotetta samaan hintaan. Monet ihmiset maksavat enemmän varmistaakseen, että prosessi on vastuullinen.
Lisää tietoa yritysvastuusta löydät yritysten verkkosivuilta. Suuret yritykset huomioivat usein vastuullisuuden hyvin verkkosivuillaan. Monilla sivuilla on Vastuullisuus-sivu, jossa näkyvät yrityksen arvot ja toimintamallit.
Vastuulliset kuluttajat voivat ottaa yhteyttä yritykseen kysyäkseen kysymyksiä.
Erilaiset todistukset voivat kertoa sinulle vastuullisuudesta. Vastuullisen liiketoiminnan osoittamiseen voidaan käyttää monia sertifikaatteja Suomessa.

Näitä ovat muun muassa:

 • Joutsen symboli ympäristövastuuta
 • Suomen lipun symboli Suomessa valmistettu tai valmistettu tuote
 • EU-ympäristömerkki eli EU-kukka
 • EKOenergia on maailmanlaajuinen energian ympäristömerkki
 • Green Globe -merkki on matkailualan symboli
 • FSC-sertifikaatti ekologisesta vastuusta
 • Maailmanlaajuinen Reilun kaupan merkki

Nämä sertifikaatit ovat vain muutamia esimerkkejä monista, joilla voidaan osoittaa liiketoiminnan vastuullisuutta ja kestävää kehitystä.
Olisi parasta, jos tiedustelit jatkuvasti yrityksen myöntämistä varmenteista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *