Miten sinusta voi tulla asiakaslähtöinen?

  • by

Asiakkaat valitsevat liiketoimintansa yritysten kanssa, jotka ovat asiakaslähtöisempiä kuin ne, jotka haluavat asioida heidän kanssaan. Tämä johtaa lisääntyneeseen myyntiin, valtavaan liiketoiminnan menestykseen ja parempaan tulokseen yrityksellesi. Näin selitän sen. Tai jos aikaa on vähän, voit katsoa videon, jonka tein aiheesta.

Mitä on asiakaslähtöisyys?

Ymmärtääksemme paremmin asiakaslähtöisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä meidän tulee ensin tarkastella, miten asiakaslähtöisyys (tai fokus) eroaa asiakaslähtöisyydestä. Suomessa ei saa käyttää termiä asiakaslähtöisyys. Miksei niistä puhuta? Ne ovat kansainvälisillä kielillä tunnettuja termejä – asiakaslähtöisyys ja asiakaslähtöisyys. Niitä käytetään joskus vaihtokelpoisina, mutta ne eivät välttämättä tarkoita samaa asiaa. Ne ovat kuitenkin yhteydessä toisiinsa. Tämä artikkeli kääntää asiakaslähtöisyyden ja asiakaslähtöisyyden suomeksi. Katsotaanpa näiden termien tieteellisiä määritelmiä ymmärtääksemme niiden suhdetta myyntiin. (Tieteellinen tutkimus heijastelee todellista elämää ja pyrkii yksinkertaistamaan sitä.

Asiakasorientaatio

Ihmiset käyttävät usein hakukonetta löytääkseen jonkin määritelmän. Tätä kirjoittaessa, kesäkuussa 2018, nopea Google-haku asiakaslähtöisyyteen ei ole vielä tuottanut tarkkoja osumia. Vaikka myynnin asiakaslähtöisyydessä on jonkin verran tulosta, se voisi olla hyödyllisempää. Järvenkallan markkinointia käsittelevässä diplomityössä 2017 mainitaan asiakaslähtöisyys (2017:15), mutta sitä ei selitetä tai avata. Business Dictionary sijoittuu korkealle, kun haet asiakaslähtöisyyden määritelmiä. Tämä määritelmä on hyvin suppea ja keskittyy pääasiassa toimintaan. Hakukoneen tulokset ovat vielä hauraita, joten asiakaslähtöisyyden ja keskittymisen käyttö on perusteltua.

Vuonna 1982 tehty tutkimus myynnistä ja myyjien asiakaslähtöisyydestä (myyjien myynti ja asiakaslähtöisyys) on yksi myynnin tieteellisen tutkimuksen perusta. Se julkaistiin Saxen ja Weitzin Journal of Marketing Research -lehdessä (1982). Asiakaslähtöinen myynti on määritelty auttamaan asiakkaita tekemään ostoksia, jotka vastaavat heidän tarpeitaan. Ne esittävät SOCO-asteikon, jonka avulla voidaan määrittää, onko myyjä asiakaslähtöinen. Myyntilähtöinen myyjä keskittyy yrityksen etuihin.
Toisaalta asiakaslähtöiset myyjät ovat keskittyneet asiakkaaseen. Saxe ja Weitz totesivat, että erittäin asiakaslähtöiset ihmiset harjoittavat käyttäytymistä, jonka tarkoituksena on lisätä asiakastyytyväisyyttä pitkällä aikavälillä. (82:344) Kuten he huomauttavat, asiakaslähtöinen työ tarkoittaa sitä, ettei asiakastyytyväisyydestä uhrata tai asiakastarpeiden saavuttamista myyntiä varten. Siksi on ryhdyttävä toimiin asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi ja hänen tarpeisiinsa kiinnittämiseksi.

Viio (2017) ja Nordin (2018) huomauttavat, että asiakaslähtöisyys ja keskittyminen näkyvät enemmän kuin vain myyjän käyttäytymisessä. Asiakaslähtöisen käytöksen ja asenteen tulee heijastaa sitä, että asiakas on aidosti asiakaslähtöinen. Viio (2017) ja Nordin (2017) viittaavat myynnin sopeuttamiseen kaksoissilmukana. He käsittelevät tätä käsitettä artikkelissaan Double-Loop Sale Adaptation: An Empirical Investigation and a Conceptual Model. Jos olet enemmän kiinnostunut, Viion ja Nordinin tutkimus, joka johti kaksoissilmukkamalliin myynnin mukauttamiseen, sai inspiraationsa Chris Argyrisin organisaation oppimismallista, “organisaation dual-loop learning” (ks. Argyris 1977, 2002).

Asiakaslähtöisyys

Yllä olevassa keskustelussa voidaan viitata asiakaslähtöisyyteen, tapana asettaa asiakas ja hänen tarpeet yrityksen toiminnan keskipisteeseen. Asiakaslähtöisyys liittyy läheisesti. Asiakaslähtöisyyttä voidaan kuitenkin kutsua myös strategiaksi, joka toteuttaa sekä myyjän että yrityksen asiakaslähtöisyyttä. Asiakaslähtöisyys on korkeammalla abstraktiotasolla kuin asiakaslähtöisyys. Tämä on vain toisinaan ilmeistä tai se sisältyy määritelmiin, jotka löytyvät nopealla Google-haulla (katso esim. Wikisanakirja määrittelee asiakaslähtöisyyden ja Business Dictionary asiakaslähtöisyyden. Asiakaslähtöisyys on tapa, jolla myyjä voi nähdä asiat näkökulmasta “Kävelet” asiakkaasi/ostajasi kengissä. Tunnet asiakkaan tuskan ja keskityt hänen unelmiinsa, tavoitteisiinsa ja siihen, miksi hän on tulossa. Tämä tarkoittaa, että asetat asiakkaan “ratin taakse” Sen sijaan, että keskittyisit yritykseesi ja itseesi, voit keskittyä asiakkaan tarpeisiin, toiveisiin, tavoitteisiin ja unelmiin.

Miksi asiakaslähtöisyys on niin tärkeää?

Keskustellaan nyt siitä, miksi asiakaslähtöisyys on välttämätöntä. On tärkeää kuvitella itsemme asiakkaan kengissä. Tämä auttaa meitä ymmärtämään häntä paremmin ja löytämään hänelle parhaan ratkaisun. Tämä antaa meille mahdollisuuden olla samalla “kartalla” asiakkaan/ostajan kanssa ja poistaa osan arvauksistamme.

Voimme auttaa asiakkaita paremmin olemalla asiakaslähtöisiä ja sallimalla heidän olla rehellisiä. Asiakkaat huomaavat myös, että käytämme aikaa tutustuaksemme heihin ja heidän tilanteeseensa, jotta voimme auttaa heitä saavuttamaan tavoitteensa. Hän arvostaa sitä.

Asiakkaiden on helpompi työskennellä kanssasi, jos he keskittyvät sinuun. Tämä luo suhteenne välillenne. Sinä ja asiakkaasi löydätte yhteisen sävelen ongelman ratkaisemiseksi. Tavoitteesta tulee yhteinen tavoite, jonka eteen työskentelet täsmälleen samalla tavalla. Ehkä asiakkaasi haluaa voittaa tarjouskilpailun, mutta tarvitsee jotain, mitä kilpailulla on. Pystyt auttamaan heitä, jos keskityt asiakkaaseen. Sinun ongelmasi/haaste tulee heidän. Tavoitteesi voittaa kauppa on heidän yhteinen päämääränsä (vrt. double loop -myyntisovitus, Viio & Nordin, 2017).

Tunnet olosi paremmaksi työssäsi ja olet tyytyväisempi asiakaslähtöisyyteen. Menestyt paremmin kuin kilpailijasi, mikä on myyntinäkökulman kriittisin näkökohta. Voit ottaa satunnaista yhteyttä asiakkaisiin sen sijaan, että joutuisit jahtaamaan asiakkaita. On tärkeää muistaa “Puskaradion” merkitys.

Miten voit tulla asiakaslähtöisemmäksi?

Kuten Viion ja Nordinin (2017, Viio & Nordin) double-loop-sopeutumistutkimus osoittaa, sopeutuminen voi tapahtua kahdella tasolla. Asiakaslähtöisyys voidaan nähdä kahdella tasolla: ajattelutapa ja käyttäytyminen. Nämä molemmat tasot liittyvät toisiinsa. Olisi parasta, jos työskentelet molemmissa ryhmissä ollaksesi asiakaslähtöinen.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Ensin sinun on muutettava ajatusmallisi asiakaskeskeiseksi. Tämä tarkoittaa päästää irti prioriteeteistasi ja egostasi. Keskity asiakkaan tarpeisiin, toiveisiin ja toiveisiin ja päästä irti omasta tahdostasi.

Harjoittele asiakaslähtöisyyttä harjoittelemalla sitä takana. Terävöi aistejasi tilanteessa, jossa asiakkaat ovat mukana. Millaisen tunteen saat palveluntarjoajalta tai myyjältä? Oletko aidosti kiinnostunut siitä, mitä hän sanoo tilanteestasi, tavoitteistasi, prioriteeteistasi ja tarpeistasi? Vai onko hän vain kiinnostunut myymään sinulle sopimuksen? Lisääkö vai alentaako myyjältä/palveluntarjoajalta saamasi palvelu ja huomio tyytyväisyyttäsi?

Asiakaslähtöistä käytöstä

Asiakaslähtöistä käyttäytymistä on mahdollista harjoitella ns. Jos olet asiakas, voit kiinnittää huomiota siihen, mitä myyjä tekee ja miltä sinusta tuntuu. Mitä he käyttäytyvät, miten he käyttäytyvät ja mitä he tekevät? Analysoi heidän vahvuutensa ja heikkoutensa ja kuinka he voivat parantaa toimintaansa. Mieti, mitä tekisit heidän asemassaan lisätäksesi asiakkaasi onnellisuutta, tyytyväisyyttä ja kiitollisuutta. Voit oppia asiakaslähtöisiä taitoja olemalla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa joka päivä, olivatpa ne kuinka pieniä tai suuria tahansa.

Yhteys ajattelutavan/asenteen/käyttäytymisen välillä

Keskity asenteeseesi ja siihen, miten käytät, kun myyt tai palvelet asiakkaita. Kysy itseltäsi, koetko todella auttavasi asiakasta ja toimivasi asiakkaasi edun mukaisesti. Asiakkaasi edun tulee olla mielessäsi. Asiakkaasi näkee, tarvitseeko sinun olla rehellisempi. Hän huomaa myös itsekkään asenteen tai epärehellisyyden. Et myöskään pysty nukkumaan hyvin. Keskity asiakkaaseen ja seuraa hänen etujaan.

Yhteenveto

Asiakaslähtöisyys voi muuttaa yrityksen keskinkertaisesta todella menestyväksi. Tässä on esimerkki siitä, kuinka tämä voi tapahtua. Upplands Motor, ruotsalainen yritys, jonka tunnen, koki monia haasteita ja huolenaiheita tämän seurauksena. Kirjoitin tästä edellisessä postauksessa. Tämä osoittaa, kuinka voimakasta asiakaslähtöisyys voi olla ja mitä hyötyä siitä voi olla yrityksen kokonaisstrategialle. Se vahvistaa pointtini.

Tämä artikkeli auttaa sinua ymmärtämään asiakaslähtöisyyden, mitä se on ja miksi sillä on merkitystä. Tämä artikkeli innostaa sinua myös tutkimaan ja harjoittelemaan asiakaslähtöisiä taitojasi parantaaksesi myyntituloksiasi ja henkilökohtaista elämääsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *